Biyogüvenlik Kabinleri

KABİNLER

Yüksek-Verim Parçacık Yakalama (HEPA) filtresine sahiptir ve personeli ya da hem personeli ve hem de deneyi sağlığa zararlı maddelerden korur. Genel olarak bulaşıcı mikroorganizmalar ya da patojenler ile kontamine olmuş malzemeler üzerinde güvenli bir şekilde çalışmak için kullanılır.

BGK sınıfları ve tipleri temelde iki yönden birbirlerinden ayrılırlar:

personeli ve çevreyi koruma düzeyi

deneyi koruma düzeyi.

  • Class I

Class I biyogüvenlik kabinleri personeli ve çevreyi korur fakat deney malzemelerini korumaz.

  • Class II
  • Class II, Tip A Biyogüvenlik Kabini

kullanıcıya, deney malzemelerine ve çevreye koruma sağlar. biyomedikal ve mikrobiyoloji laboratuvarlarında en sıkça kullanılan modeldir. Hava akımı kullanıcının içerisinde bulunduğu odadan kabinin içine doğrudur, böylelikle kullanıcı güvenliği sağlanır.  HEPA ile filtrelenmiş havanın aşağıya doğru laminar akışı kabin içerisinde bulunan deney malzemeleri için koruma sağlar. kabin içerisindeki hava bir atık HEPA filtresinden geçtiği için ve kontaminasyondan arındırılmış olduğu için çevresel koruma da sağlanır. Tip A sistemlerde, kabin içerisindeki hava genellikle odaya devirdaim yapar. Dolayısıyla, eğer oda içerisindeki havaya karışmayı engelleyecek bir baca kanalı kurulmamışsa, Tip A sistemler zehirli kimyasallar ile çalışmak için tam güvenli değildirlerTip A BGK’nın sağladığı Biyogüvenlik Düzeyi 2 & 3 seviyesindedir.

  • Class II, Tip B Biyogüvenlik Kabini

kullanıcıya, deney malzemelerine ve çevreye koruma sağlar. Tip B biyolojik emniyet kabinleri Tip A kabinler ile tamamen aynı çalışma mekanizmasına sahiptir. En temel farklılık, Tip B biyogüvenlik kabinlerinin binanın ana baca sistemine direkt olarak bağlanmasıdır. Dolayısıyla, kabin içerisindeki hava Tip A biyogüvenlik kabinlerinin çoğunda olduğu gibi odanın içerisine devirdaim yapmaktansa bina dışına atılır. Tip B BGK’nın sağladığı Biyogüvenlik Düzeyi 2 & 3 seviyesindedir.

  • Class III

tüm Class II kabinler gibi kullanıcıya, deney malzemelerine ve çevreye koruma sağlar. Class III kabinler açılamayan gözetleme penceresi sayesinde tamamen kapalı ve gaz sızdırmaz bir yapıdadır. Kabin içerisindeki malzemeleri kullanmayı sağlayan portlara sabitlenmiş plastik eldivenlere sahiptir. Class III biyogüvenlik kabinleri tipik olarak en zararlı biyolojik çalışmalarda kullanılır, çünkü bulaşıcı aerosollara karşı kullanıcı ve çevre için en yüksek koruma düzeyini sağlarlar. Class III BGK’nın sağladığı biyogüvenlik düzeyi 3 & 4 seviyesindedir.   CLASS III kabinlerinin AR-GE süreci devam etmektedir.

KİMYASAL ÇEKER OCAKLAR

Biyogüvenlik kabinlerindeki HEPA filtrenin sağladığı çevresel korumayı sağlayamaz. Çeker ocaklar laboratuvar ortamında zararlı kimyasallara maruz kalmayı önlemek için tasarlanmıştır. Mikroorganizmalarla kullanılmak üzere tasarlanmamışlardır.Biyolojik denemelerde bu amaçla mikrobiyolojik güvenlik kabinleri kullanılmalıdır.

LAMİNER AKIŞLI KABİNLER

Laminar akış steril kabinler filtrelenmemiş atık hava personele doğru gönderilir, dolayısıyla patojenik maddeler ile çalışmak güvenli değildir.

deneylerde ya da elektronik cihazlarla çalışırken HEPA-filtre ile tozdan ve partikülden arındırılmış hava sağlamak için kullanılır. Odadaki hava kabin içine alınır ve bir HEPA filtreden geçer. Filtrelenen hava deneyin ya da cihazların üzerinden geçer ve personele doğru bir akımla odaya geri döner. Dolayısıyla, steril kabinler sadece içerideki deneyi ve malzemeleri korur, fakat personeli korumaz.

CLASS I BİYOGÜVENLİK KABİNİ

Class I biyogüvenlik kabinleri personeli ve çevreyi korur fakat deney malzemelerini korumaz.

CLASS II BİYOGÜVENLİK KABİNİ
  • Class II, Tip A Biyogüvenlik Kabini

kullanıcıya, deney malzemelerine ve çevreye koruma sağlar. biyomedikal ve mikrobiyoloji laboratuvarlarında en sıkça kullanılan modeldir. Hava akımı kullanıcının içerisinde bulunduğu odadan kabinin içine doğrudur, böylelikle kullanıcı güvenliği sağlanır.  HEPA ile filtrelenmiş havanın aşağıya doğru laminar akışı kabin içerisinde bulunan deney malzemeleri için koruma sağlar. kabin içerisindeki hava bir atık HEPA filtresinden geçtiği için ve kontaminasyondan arındırılmış olduğu için çevresel koruma da sağlanır. Tip A sistemlerde, kabin içerisindeki hava genellikle odaya devirdaim yapar. Dolayısıyla, eğer oda içerisindeki havaya karışmayı engelleyecek bir baca kanalı kurulmamışsa, Tip A sistemler zehirli kimyasallar ile çalışmak için tam güvenli değildirlerTip A BGK’nın sağladığı Biyogüvenlik Düzeyi 2 & 3 seviyesindedir.

  • Class II, Tip B Biyogüvenlik Kabini

kullanıcıya, deney malzemelerine ve çevreye koruma sağlar. Tip B biyolojik emniyet kabinleri Tip A kabinler ile tamamen aynı çalışma mekanizmasına sahiptir. En temel farklılık, Tip B biyogüvenlik kabinlerinin binanın ana baca sistemine direkt olarak bağlanmasıdır. Dolayısıyla, kabin içerisindeki hava Tip A biyogüvenlik kabinlerinin çoğunda olduğu gibi odanın içerisine devirdaim yapmaktansa bina dışına atılır. Tip B BGK’nın sağladığı Biyogüvenlik Düzeyi 2 & 3 seviyesindedir.

CLASS III BİYOGÜVENLİK KABİNİ
  • Tüm Class II kabinler gibi kullanıcıya, deney malzemelerine ve çevreye koruma sağlar. Class III kabinler açılamayan gözetleme penceresi sayesinde tamamen kapalı ve gaz sızdırmaz bir yapıdadır. Kabin içerisindeki malzemeleri kullanmayı sağlayan portlara sabitlenmiş plastik eldivenlere sahiptir. Class III biyogüvenlik kabinleri tipik olarak en zararlı biyolojik çalışmalarda kullanılır, çünkü bulaşıcı aerosollara karşı kullanıcı ve çevre için en yüksek koruma düzeyini sağlarlar. Class III BGK’nın sağladığı biyogüvenlik düzeyi 3 & 4 seviyesindedir.   CLASS III kabinlerinin AR-GE süreci devam etmektedir.