• NUTRISOFT®

  NutriSoft® TPN Order Planlama ve Cihaz Yönetim Yazılımı

3122th
3121th
3123th
3125th
3124th

NutriSoft® Klinik Order Planlama ve Cihaz Yönetim Yazılımı

NutriSoft® doktor, eczacı ve teknik kullanıcılara Total Parenteral Nutrisyon (TPN) karışımı hazırlama iş akışını planlama, yönetme, kontrol etme ve izleme konularında yardımcı olan bir yazılımdır.

NutriSoft® içerdiği üstün özellikler sayesinde kullanım kolaylığı, yüksek güvenlik ve izlenebilirlik sağlar:

· Order planlama ve karışım hazırlama (compounding) iş akışını tek yazılımdan kontrol edebilme
· Hızlı ve kolay order planlama ve arama fonksiyonları
· Detaylı ve düzenlenebilir order içerik bilgileri ve etiket çıktıları
· İlaç hazırlama öncesi ya da sonrası etiket çıktısı alabilme

 • Farklı ilaç birimleri kullanılarak (mg, ml, mEq, mMol, IU, vb.) order planlaması yapabilme
  · Hasta/ürün tipine göre klinik güvenlik bariyerleri ve uyarı limitleri oluşturabilme
  · Farklı kullanıcı tanımlamaları ve yetkilendirmeleri yapabilme
  · Hasta/ürün eşleştirmeli barkod okuyucu sistemi
 • Hasta/ürün kullanımlarını ile ilgili maksimum izlenebilirlik ve raporlama
  · İlaç gönderim sırasını düzenleyebilme
 • Tüm ticari formlara uyumlu yazılım altyapısı

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) entegrasyonu
· Birden fazla lokasyondan order planlaması yapabilme
· Online e-order planlama fonksiyonu
· Dil seçeneği
· Kablosuz bağlantı imkanı
· Log kayıtlarını tutma ve raporlama
· Ürün/ilaç kullanımı raporlama
· Düzenlenebilir detaylı istatistiksel raporlamalar

Uzaktan teknik müdahale ve güncelleme imkanı