İlgili Kuruluşlar ve Rehberler

Uluslararası Standardizasyon Örgütü

https://www.iso.org/

Tıbbi Cihazlar hakkında 93/42 / EEC AB Konsey Direktifi (MDD)

https://ec.europa.eu/health/md_sector/overview_en

Amerika Birleşik Devletleri Farmakopesi

https://www.usp.org/

ABD Gıda ve İlaç İdaresi

https://www.fda.gov/

Güvenli İlaç Uygulamaları Enstitüsü

https://www.ismp.org/

Avrupa Hastane Eczacıları Derneği

https://www.eahp.eu/

Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği

https://www.ashp.org/

Uluslararası Onkoloji Eczacılık Uygulayıcıları Derneği (ISOPP)

https://www.isopp.org/

Eczane Bileşimi Birliği

http://a4pc.org

IV Doğruluk Koalisyonu

https://www.thrivcoalition.org/

Avrupa Klinik Beslenme ve Metabolizma Derneği

https://www.espen.org/

Amerikan Parenteral ve Enteral Beslenme Derneği

https://www.nutritioncare.org/

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri

https://www.cdc.gov/

Uluslararası Kontaminasyon Kontrol Dernekleri Konfederasyonu

https://www.icccs.net/

Biyogüvenlik ve Biyogüvenlik Derneği

https://absa.org/

TR